Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kontaktinformasjon

Menigheten vert leia av prest og eldste.

Vegbeskriving

Besøksadressa er Markavegen 10, 5379 Steinsland.
Det er omlag to km frå Spar-butikken som ligg ved fv. 560.
Fylg vidare Forlandsvegen og Håkonsundvegen til vegskilt Markavegen.

Gje ei gåve

Du kan støtte menigheten ved å bruke VIPPS #553976.

Kontonr. 3470 66 20984