Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Leiarskap og tilsette

JanBygstad-scaled-aspect-ratio-35-40

Jan Bygstad

Prest
932 64 642

Jan Bygstad (f. 1952) har vore prest i Den norske kyrkja i 20 år, inntil han forlet denne grunna den læremessige utviklinga. Han har vore aktiv innan FBB (den lutherske vedkjenningsrørsla i Norge, vore leiar for Nord-Europeisk Luther-Akademi (NELA), og i ei årrekke engasjert som bibelomsettar i Norsk Bibel. Han har gjeve ut tre bøker: Skriften vitner om Kristus (Lunde 1998), Overgitt til Herrens ord (Lunde 2001) og Den kristna församlingen (Vasa 2006).

20210324_195802-scaled-aspect-ratio-35-40

Vidar Klepsvik

Eldste
450 43 319