Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Menighetsstyret-1-scaled-aspect-ratio-16-9

Menighetsstyret i Telemark menighet

Menighetsstyret hadde sitt første møte 18.01.2022. Styret valgte Terje Sletten som leder og Inger-Mari M Nomme som nestleder. Fred Arve Fahre representerer eldsterådet og Grethe Marie Minnejord er sekretær. Øvrige medlemmer i styret er: Eva Bjørntvedt, Øystein Semb, Knut Hvale og Helene Fahre-Kaasa.

Menighetsyrets oppgaver er å styre de praktiske, økonomiske og administrative oppgavene i menigheten.

Alle henvendelser sendes til styrets leder. E-post: terjem.sletten@skagerakenergi.no Tlf. 913 69 898