Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

4-scaled-aspect-ratio-16-9

Gudstjenester og søndagsmøter

Vi sees på søndag!

Hver søndag, og som regel kl. 11, samles vi enten til gudstjeneste eller søndagsmøte. Her er selvsagt alle velkomne, store og små. Det er egen søndagsskole for barna hver søndag utenom ferier, høytider og familiegudstjenester. Cirka en gang i måneden er det Betweensamling for barn fra 5.klasse og oppover.

Søndagssamlingene våre veksler mellom gudstjenester med prest og liturgi og søndagsmøter med gjestepredikanter og friere form.

De fleste gudstjenestene er ved menighetens egen prest, Fred Arve Fahre. Noen ganger får vi besøk av en annen prest i DELK. Vi feirer nattverd på en til to gudstjenester i måneden.

På søndagsmøtene er frivillige fra menigheten engasjert som møteledere, musikere og predikanter. Vi får ofte besøk av predikanter fra andre sammenhenger også, enten andre DELK-menigheter eller talere fra andre menigheter vi har kontakt med.

Vekslinger mellom gudstjenester og søndagsmøter gir et rikt og variert menighetsliv hvor vi får hørt Guds ord og uttrykt bønn og lovprising.