Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Ledelse og ansatte

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et Eldsteråd som består av en prest + tre eldste valgt av aktive medlemmer. I tillegg har vi menighetssekretær som hjelper til med en rekke oppgaver.

Prest: Fred Arve Fahre

Prest: Fred Arve Fahre

E-post: fred.arve.fahre@delk.no, mobil: 41 47 42 18