Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Andakt lovsangsmøte søndag før pinse

Telemark menighet, 2024-05-12

Bibelbok/tema: Påsketiden