Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Domssøndag

Telemark menighet, 2023-11-26

Matt 25,31-46