Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste 2. søndag i åpenbaringstiden

Telemark menighet, 15. januar, 2023