Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste 2. søndag i åpenbaringstiden

Telemark menighet, 2023-01-15