Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste allehelgensdag

Telemark menighet, 2023-11-05

Matt 4,23 - 5,12