Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste pinsedag

Telemark menighet, 2022-06-05