Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste pinsedag

Telemark menighet, 5. juni, 2022