Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste vingårdssøndag

Telemark menighet, 2023-09-03