Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kristi åpenbaringsdag

Telemark menighet, 8. januar, 2023