Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kristi åpenbaringsdag

Telemark menighet, 2023-01-08