Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte 18. søndag i treenighetstiden

Telemark menighet, 9. oktober, 2022

Bibelbok/tema: TreenighetstidenMarkus