Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte 25. søndag i treenighetstiden

Telemark menighet, 2023-11-19

Bibelbok/tema: TreenighetstidenMarkus

Mark 10,23-31