Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte 3. søndag i påsketiden

Telemark menighet, 1. mai, 2022

Bibelbok/tema: PåsketidenMarkus