Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte 5. søndag i påsketiden

Telemark menighet, 15. mai, 2022

Per Tveten synger to sanger etter talen