Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte 5. søndag i påsketiden

Telemark menighet, 2022-05-15

Per Tveten synger to sanger etter talen