Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte 9.søndag i treenighetstiden

Telemark menighet, 7. august, 2022