Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte domssøndag

Telemark menighet, 20. november, 2022