Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte såmannssøndag

Telemark menighet, 2024-01-28