Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte – Såmannssøndag

Telemark menighet, 13. februar, 2022