Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte – Såmannssøndag

Telemark menighet, 2022-02-13