Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte treenighetssøndag

Telemark menighet, 12. juni, 2022

Bibelbok/tema: TreenighetstidenLukas