Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Ungdomsarbeid

MinGle (Min Gud lever) er ungdomsarbeidet i DELK Telemark, et tilbud til ungdom fra åttende klasse og oppover. Vi holder til på Skauen skolen (Jon Alvssons gate 41, Skien), og møtes i hovedsak en gang i måneden for å lytte til Guds ord, leke, spille og synge. Det er matservering (ca 50kr for middag) og kiosk med snacks og brus. Iblant har vi utflukter og leirer. Priser for slike arrangementer er avhengig av antall deltagere.

KICK er en idrettsklubb med all slags idrett i regi av DELK . Vi har treninger på Skauen kr. skole omtrent en gang i måneden (i synk med MinGle). Etter trening blir det mat og sosialt på MinGlerommet. KICK gjelder samme aldersgruppe som MinGle.