Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

pexels-pixabay-265702-aspect-ratio-16-9
pexels-pixabay-265702-aspect-ratio-9-16

Relaterte artikler

Kontekstuelt innhold – er annet innhold som er relatert til det du leser akkurat nå.

Det er tre forskjellige måter å legge til relatert innhold på.

Du kan velge eksplisitt hvilke artikler du vil vise, eller du kan velge hvilken kategori eller emneknagg du vil vise innhold fra, eller du kan la systemet velge artikler for deg basert på hvilken kategori eller emneknagg denne artikkelen er utstyrt med.

Eksplisitt valg

Her velger du rett og slett selv hvilke artikler du vil relatere til. Før du velger, tenk gjennom hva annet er det nyttig for meg å formidle til leseren – og, hva annet er det nyttig for leseren å vite?

Valgt kategori og / eller emneknagg

Her kan du velge hvilken kategori / hvilke emneknagger systemet skal liste ut artikler fra. Her har du ikke lenger eksplisitt kontroll over hvilke artikler som velges – dette styres av systemet, basert på kriteriene du har valgt.

Relatert til denne artikkelen

Her lar du systemet velge – denne gangen basert på hva som er valgt for artikkelen du er inne på. Dersom artikkelen du er inne på er i kategori X og merket med emneknagg Y og Ø vil systemet velge artikler som matcher de samme kriteriene.

I eksempelet nedenfor ser du et utvalg som er generert basert på at denne artikkelen er tagget med to ulike emneknagger som gir treff på et par forskjellige aritkler. Klikker du på dem vil du se at utvalget endrer seg på de forskjellige artiklene.