Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

pexels-pixabay-270271-scaled-aspect-ratio-16-9
pexels-pixabay-270271-scaled-aspect-ratio-9-16

Emneknagger – eller stikkord

Emneknagger – eller stikkord – hjelper deg å knytte forskjellig innhold sammen.

I wordpress admin kalles emneknagger for stikkord. Der hvor kategorier er store, overordnede og rommer mye, så er stikkord «knagger» som innholdet kan henges på…

Se for deg en artikkel under en av menighetene, som omhandler arbeidet menigheten gjør for mennesker i nærmiljøet. Dette kan kategoriseres som Diakoni, Frivillig arbeid eller Sosialt engasjement – kategorier som er viktige for menighetens virksomhet.

Stikkordene – emneknaggene – er mer spesifikke markører som beskriver innholdet i noe mer detalj, men som kanskje ikke har like stor strategisk betydning for virksomheten. Det kan være «leksehjelp», «norskopplæring», «juleverksted» eller lignende.

Les mer om bruk av emneknagger i kapittelet om Relaterte artikler.

 

Emneknagger – stikkord – er felles for hele systemet. For at de skal ha en effekt er det to ting som er viktig å tenke på.

1: En emneknagg knyttet til kun en artikkel har svært liten nytteverdi

2: En emneknagg knyttet til for mange artikler har svært liten nytteverdi

Med andre ord – velg et begrenset antall knagger, og bruk disse gjennomgående og klokt. Er denne knaggen strengt tatt relevant for dette innholdet? Trenger jeg en ny knagg – eller finnes det allerede en som fungerer godt nok?

Filteret som du finner under søk er programmert for å kunne filtrere på emneknagger. Dette er inntil videre skjult men kan aktiveres om ønskelig.