Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

2. Klargjøre opptaket

  1. Ta med USB-penn eller annen opptakskilde til en PC med programmet Audacity. Norsk versjon kan lastes ned gratis på nettsiden vessoft.com.
  2. Åpne programmet Audacity. Trykk Fil > Importer > Lyd
  3. Finn opptaket på USB-pennen og trykk OK, også på spørsmålet Velg en importmetode hvis det dukker opp.

4. Trykk nedtrekkspil over feltene DEMP og SOLO. Velg Del opp stereospor.

5. Slett det nederste av de to sporene ved å trykke X øverst til venstre i sporfeltet. Nøytraliser panoreringen ved å flytte markøren til midt mellom V og H.

Forsterke signalet

6. Dobbeltklikk i sporet så hele sporet blir lyseblått.

7. Velg Effekt > Forsterk

8. Trykk OK. Etter noen sekunder endres signalgrafikken til store  mørkeblå bølger.

Alternativt kan du sjekke om nivået høres greit ut ved å trykke Forhåndsvisning. Hvis nivået må justeres, flytter du glideknappen. Trykk OK.

Lydgrafikken bør helst være omtrent like sterk som på dette bildet. Hvis den er annerledes, trykker du menyvalget Rediger > Angre forsterk og gjentar punkt 7 og 8.

9. Klipp ut de delene helt i starten og i slutten av opptaket der taleren enten ikke har startet, eller har sluttet å snakke. Bruk forstørrelsesglasset til å zoome inn. Marker med musa det du skal slette. Trykk Delete på tastaturet.

Lagre

10. Trykk Fil > Eksporter > Eksporter som MP3.

11. Lagre under Denne PCen > Dokumenter > MP3-taler (eller tilsvarende). Filnavn skal være med strukturen:

ååmmdd Moe kirke, Erling Rantrud – tittel
eks. 220429 Moe kirke, Erling Rantrud – titte

Fyll ut Artistnavn, Sportittel, År og Sjanger etter strukturen på dette bildet.