Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

1. Opptak

Opptak av taler løses ut fra lokale forhold. Dette eksempelet er fra Moe kirke, som har en digital miksepult av typen Behringer X32.

Foto: Terje Simonsen

Eksempel fra Moe kirke, Sandefjord

  1. Sjekk at USB-pennen står i miksepulten (i USB-feltet til venstre for displayet).
  2. Når talen begynner, trykk VIEW i USB-feltet.
Foto: Terje Simonsen

3. Trykk den runde knappen under Record. Sjekk at hjulene i «kassetten» begynner å gå. Hvis de ikke gjør det, må du trykke en gang til på Record.

Hvis du bruker appen X32-MIX på iPad eller annen mobil enhet for fjernstyring av miksepulten, ligger Record under AUX 1-8 > USB RECORDER > REC. For at det skal fungere, må du:
– være på det trådløse nettverket Moe-elever
– forsikre deg om at miksepulten er påslått
– skrive 10.0.1.52 i feltet  IP Adress under X32 Console
– trykke CONNECT.

 

Foto: Terje Simonsen

4. Når talen slutter, trykker du den runde knappen under Stop.