Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Studio-i-kirkerommet-scaled-aspect-ratio-16-9
Studio-i-kirkerommet-scaled-aspect-ratio-9-16

Avlyst ledertrening

På grunn av for få påmeldte deltakere må vi avlyse ledertreningsleiren som var planlagt 6.-8. mai. Likevel tar det ikke motet fra oss.

Påmeldingsfristen gikk ut i dag (tirsdag) kl. 17, og da var det en realitet at det var for få påmeldte deltakere til å gjennomføre ledertreningsleir. Det kom ikke som en stor overraskelse, siden minstekrav til antall for gjennomføring var svært lavt og det lenge ikke så ut til å melde seg noen på. Likevel har det ikke vært umulig å spore interesse for leiren. Det gir oss håp.

Dato for neste ledertreningsleir er allerede satt til 30. sep. – 2. okt.

Arbeidet med denne leiren var ikke forgjeves. Nå er DELK Ungs arbeidsfokus på ledertrening gjort kjent og mange har hørt, om våre tanker rundt treningen. Forberedelsene som ble gjort til denne leiren, tas med videre til neste leir. Menighetenes respons til DELK Ung har også vært svært positiv; det er mange som er enige i at dette er en viktig satsning. De første steinene er lagt, og DELK Ung har begynt reisen mot et mer helhetlig og organisert ledertreningsprogram.

Hvorfor så få påmeldte?

Det kan være mange grunner til at vi ikke fikk nok påmeldinger. Kanskje har det oppstått misforståelser rundt påmelding? Kanskje har ikke informasjonen vært lett nok tilgjengelig? Kanskje ungdommene ikke fant noen å reise sammen med? Eller kanskje passet første helga i mai generelt dårlig for leir? Dette er noen av mange mulige grunner til at det ble som det ble. Sannsynligvis er det nok mai som var en uheldig måned for en leir. Dette tar vi med oss videre i planleggingen av neste vårs leir.

Større arrangement til høsten

Nå som mange er blitt kjent med konseptet om ledertreningsleir i DELK, har jeg et større håp for høsten. På flere av ungdomsklubbene er det stor representasjon fra 9. klasse. Disse konfirmeres i disse tider og blir til høsten gamle nok til å være med på ledertreningen, som jo skal være en fortsettelse av konfirmantopplæringen. Når vi nå også har god tid til å nå ut med informasjon om arrangementet, er jeg overbevist om at vi kan bli en betydelig større gruppe til høsten enn vi ville blitt denne gangen. Vi vil prøve igjen på Ryenberget, som er et av stedene med stor 9. klasse-demografi i år.

Arangementsansvarlige

Emil-aspect-ratio-35-40

Emil Simonsen

958 94 651
53117894_10161531600475319_5400343323661565952_n-aspect-ratio-35-40

Peter Johansen

Prest
959 62 654