Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Ungdomsrådet

Formål

DELKs Ungdomsråd har som formål å styrke ungdomsarbeidet i DELKs menigheter, samt å bistå rådsmøtet og hovedstyret i behandling av saker som angår profil og hovedlinjer i DELKs ungdomsarbeid.

Ansvarsområder

A. Å være koordineringsgruppe for fellesarrangementer

 1. Konkret eierskap og ansvar for utvikling av fellesarrangementene for ungdom i kirkesamfunnet og koordinering av informasjon til lokalmenighetene.
  Sammen med lokalmenighetene finne kandidater som tar ansvar for gjennomføringen.
 2. Sammen med aktuelle instanser ha ansvar for å planlegge, forespørre aktører og utvikle ungdomsdelen av programmet på Sankthansstevnet.
 3. Arrangere treffpunkt for ungdomsarbeiderne og de som har ansvar i konfirmantarbeidet.

B. Å være rådgivende for ungdomsarbeid i DELK

 1. Gi vurdering og anbefaling av eventuelt samarbeid med andre organisasjoner om ledertrening og opplæring.
 2. Bistå Leder DELK Ung og lokale ungdomsledere i spørsmål som angår ungdomsarbeidet, spesielt i spørsmål som berører ungdommenes nærvær, synlighet og engasjement i menighetens samlinger og øvrige arbeid.
 3. Komme med forslag til tiltak, arrangementer, programmer eller profil på ungdommenes egne møter.
  og samlinger i de enkelte menigheter.
 4. Ha kontakt med konfirmantprestene for utveksling av ideer og mulig samarbeid.
 5. Fremme forslag for HS eller RM om hvordan ungdomsarbeidet i DELK kan styrkes i alle menighetene.

 

C. Å være refleksjonsgruppe for utvikling av materiell og planer

 1.  Reflektere og gi innspill på undervisningsmateriell og kurs for tweens, konfirmanter, ungdommer og deres ledere.
 2. Reflektere og gi innspill ved utviklingen av en trosopplæringsplan for DELK.

Kontaktpersoner

53117894_10161531600475319_5400343323661565952_n-aspect-ratio-35-40

Peter Johansen

Leder av Ungdomsrådet
959 62 654
IMG_0926-scaled-aspect-ratio-35-40

Benjamin Andersson

Leder DELK Ung
40095811