Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

29-XT3S2269-scaled-aspect-ratio-16-9
29-XT3S2269-scaled-aspect-ratio-9-16

Å koble ungdommene på resten av menigheten

Fra saken UR 29/21

Unge mennesker har alltid vært vanskelige å holde på i menighetssammenheng. Det er en tid som er preget av mye forandring, identitetsspørsmål og sosiale sjargonger. Derfor er ungdomsarbeid superviktig, for vi har da muligheten til å sørge for gode rammer for dette. I ungdomsarbeidene kan man høre om og tro på Jesus, og fortsatt være med i gjengen. Men skal vi tenke langsiktig, må vi finne en måte vi kan favne ungdommene helt inn i menigheten slik at de vil fortsette å gå i kirken når de er for gamle for ungdomsarbeid.

Det kan oppleves som om ungdomsarbeidet har blitt en satellitt for menigheten. Nærmest som en menighet inni en menighet. Avstanden er større enn vi ønsker oss. Dermed trenger vi noen grep for å komme nærmere på hverandre.

Ungdomsmøte

For at flere ungdommer skal komme på søndagene, må vi vise at det er rom for dem. Dermed kan det være et virkemiddel å dedikere noen søndagsmøter og gudstjenester til ungdommene. På slike møter vil det være naturlig at flere av sangene som vi synger er gjenkjennbare og at taleren henvender seg mer mot de unge. På slike møter vil det også bli naturlig å gi ungdommene selv oppgaver. Tjenester som å synge og spille, styre lyd, bilde, ha søndagsskole, tekstlesing o.l. skaper engasjement og en forpliktelse som er med på å styrke tilhørigheten i menigheten. Når ungdommene så kommer på søndagen, er det viktig at de voksne snakker med dem og viser glede over å se ungdommene i kirken. Å bli sett på en slik måte er avgjørende i å føle seg velkommen. Om så ungdommene igjen ser de samme voksne på senere møter og gudstjenester og begynner å kjenne igjen ansikter og navn, vil de føle seg mer som en del av menigheten selv.

Tjenester skaper engasjement og en forpliktelse som er med på å styrke tilhørigheten i menigheten.

Bibelgrupper

Det blir altså viktig at ungdommene opplever at de kjenner folka som går i menigheten. Det blir man ved å snakke sammen og tilbringe tid sammen. Men kanskje den beste måten å bli bedre kjent med kristne søsken på, er ved å lese i Bibelen sammen. Derfor foreslår Ungdomsrådet at menighetene legger til rette for at ungdommer skal bli inkludert i bibelgrupper. Mange unge har ikke opplevd å være med på det før, noe som er uheldig siden bibelgruppe ofte er veldig betydningsfullt for mange. Om disse bibelgruppene består av en god blanding av aldersgrupper, vil dette bidra til større tilhørighet i menigheten. Da får ungdommene voksne venner som de møter igjen på søndagsmøtet. Vi tror dette kan være en viktig nøkkel i håpet om å innlemme flere fra ungdomsarbeidet i resten av menigheten.

 

Erfaringen tilsier at ungdommer ikke kommer og banker på døra for å be om å bli med i bibelgruppe. Derfor vil vi oppfordre voksne til heller å ta kontakt med ungdommene for å invitere dem. Å være med på ungdomsmøtene for å snakke med dem og spørre direkte om å bli med på noe slikt, er ikke farlig. Med slike grupper kan det også bli lettere å gjennomføre søndagsmøtene og gudstjenestene som vi nevnte ovenfor. Om man gir en bibelgruppe ansvaret, vil det være en måte som gjør jobben med å delegere oppgaver på et slikt møte lettere.

Å ha bibelgrupper for unge er noe som virkelig må satses på. Det er fort noe som kan koke bort i kålen, men et slikt fellesskap er veldig viktig for å få et bedre forhold og kjennskap til Guds Ord, og som bygger fellesskap og virker trosstyrkende. Kjenner du at dette er noe du kunne vært med på, så ta kontakt med prest eller lederskap i din lokale menighet.