Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bilde-Sara-1024x682-1-aspect-ratio-16-9

Ettåringstjeneste

Opphold og tjeneste i et annet land for deg mellom 19 og 30 år

Poenget med ettåringstjeneste er ...

 • å tjene Gud og medmennesker med gode gjerninger og å være et vitne om Jesus, verdens eneste Frelser.
 • å få et år av livet til å prøve ut nådegaver og prøve deg på nye oppgaver og situasjoner, et godt stykke utenfor det som du har vokst opp med.
 • å bli kjent med land og kulturer som ser ting på andre måter enn det du er vant til der veldig få personer (et sted mellom 1 % og noen få parts per million (ppm)) tror på og bekjenner Jesus.

DELK samarbeider med tre ulike misjonsorganisasjoner i ettåringsprogrammet:
Den Norske Israelsmisjon (DNI)
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
Det Norske Misjonsselskap (NMS)

Hvor kan du søke om å være DELK-ettåring?

Gjennom DNI

Gjennom NLM

Gjennom NMS

Hva forventer DELK?

 • For å søke ettåringstjeneste skal du være ferdig med videregående skole og gjerne også med et år på bibelskole, men det går også bra å være ettåring senere i livet.
 • En passe dose med interesse, villighet til å tjene og å være et vitne om Jesus.
 • En anbefaling fra prest eller ungdomsleder i menigheten din.
 • At du er lojal og følger de etiske verdiene som hører med til arbeidskontrakten.
 • At du blogger og forteller mens du er i tjeneste.
 • At du besøker noen menigheter/ungdomsgrupper etter at du er kommet tilbake.

Hva tilbyr DELK og samarbeidsorganisasjonene?

 • DELK dekker kostnadene for reise, reiseforsikring, visum, innmelding i NAV-utland, bolig, vaksiner og lommepenger/ettåringslønn (dekker matkostnader og litt til).
 • Introkurs og oppfølging.
 • En bred variasjon av tjenestesteder og oppgaver som passer for mange ulike mennesketyper og interesser.

Hvordan søker du?

 • Du kan få mer informasjon og sende søknaden til DELKs misjonssekretær Andreas Johansson, tlf: 902 63 427, e-post andreas.johansson@delk.no
 • Du kan også søke direkte via samarbeidsorganisasjonene sine nettsider. Husk da å opplyse om at du ønsker å være en DELK-ettåring.

Søknadsfrist er 1. mars

Mer om tjenesten

Alle tjenestestedene i DELKs ettåringsprogram ligger innenfor området til Umayyadenes kalifat da det var som størst i år 750. Se kartet lengst opp. I dette området er andelen som tror på Jesus lavere i dag enn den var i år 750. Selv i det landet og i det folket dit evangeliet kom først, til Israel, er det langt under én prosent som tror på Jesus som Messias.

På alle tjenestestedene i DELKs ettåringsprogram er oppgaven å vise Guds kjærlighet og å være et vitne om Jesus for mennesker fra kulturer og storfamilier der det er «unaturlig» og «utradisjonelt» å være disipler av Jesus. Ikke sjelden vil menneskene også være kritiske til «de kristne» og ha fordommer om oss pga kritikkverdige ting som er gjort «i Jesu navn» opp gjennom historien. Og slike kritikkverdige ting har skjedd, så inntrykket noen har av «de kristne» er ikke alltid så fordomsfullt likevel.

Når du kommer som ettåring til et fremmed land, er temperaturen ikke som hjemme, maten smaker annerledes og folk har andre sosiale koder og andre verdier enn det som er «vanlig». Til og med de medarbeiderne du skal samarbeide med og som har samme tro som deg, vil tenke og uttrykke seg på andre måter enn det som de pleide å gjøre i hjemmemenigheten din. Det er ofte veldig fascinerende, men til tider også slitsomt – og nesten alltid lærerikt og utviklende.

Kontakt

Andreas-Johansson-aspect-ratio-35-40

Andreas Johansson

Misjonssekretær
90263427