Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Ryenberget-fasade-kveld-2020-011_web-scaled-aspect-ratio-16-9
Ryenberget-fasade-kveld-2020-011_web-scaled-aspect-ratio-9-16

Ledertreningsleir på Ryen

6.-8. mai skal DELK Ung for første gang arrangere ledertreningshelg.

Det er en glede at DELK Ung nå kan invitere ungdommer til ledertreningsleir. Det er en viktig del av oppgavene vi har som ungdomsarbeid; at unge kristne kan få utfolde seg og finne sin plass i menighetslivet. I DELK Ung sitt ledertrenings-program vil ungdommene få undervisning om tjeneste som leder og ellers i menighet, utforske sine nådegaver og få et mer bevisst forhold til tro og liv. Målet er å hjelpe ungdommene til å finne sin plass i menighetslivet og hvordan de kan ha sin tjeneste i kirken.

Aldersgrensen er satt til 10. klasse og oppover, for dette opplegget ansees å være en fortsettelse av konfirmasjonsundervisningen. Dermed vil årets konfirmanter kunne delta til høsten.

En start

Som nevn er dette første gang DELK Ung arrangerer en felles ledertrening. Det betyr at vi begynner med nokså blanke ark. Vi sikter oss inn på å benytte oss av noen ressurser av Awana, en organisasjon som gir ut ressurser for disippelgjøring. Likevel vet vi ikke hvor godt disse ressursene treffer vår situasjon i DELK. Tanken er at vi nå begynner i en ende og gjør oss noen erfaringer, selv om opplegget ikke er perfekt. Det er bedre å kunne skyte litt fra hofta enn å tvinne tommeltotter til opplegget lager seg selv. Med den erfaringen vi nå får, kan vi også gi tilbakemeldinger til Awana som gjerne ønsker å lage ressurser tilpasset DELK.

 

Fortsettelsen

På sikt er det et mål med ledertrening som går rundt et helt år, med samlinger som dette både høst og vår, men også lokale samlinger. En viktig del av ledertreningen vil også være at ungdommer blir med som ledere på sommerens barneleirer. Her vil det bli samling i forkant av leirene slik at de kan bli kjent med programmet og får frisket opp kunnskapen de har fått i ledertreningen så langt. For de unge lederne vil det være viktig med individuell oppfølging under og etter leiren for å få mest mulig ut av treningen.

Men ledertreningen vil også utruste spirene til et florende menighetsliv. De vil lære seg selv og sine nådegaver bedre å kjenne og finne ut hvordan de kan tjene Gud. Derfor blir det viktig med lokal oppfølging i de enkelte menighetene så ungdommene kan engasjere seg der ellers i året.

En investering

Deltakeravgiften for denne leiren er 400 kr. I tillegg må man selv stå for transport til Ryenberget. Vi vil helst at det skal være så billig som mulig for ungdommene å komme på ledertrening, aller helst gratis. Derfor har vi bedt menighetene om å gi støtte til de ungdommene som ønsker det. Å sende sine unge på ledertrening er en investering som kommer til å gagne menigheten på mange måter.

Ungdommene sender selv en enkel søknad til menighetene om at de ønsker støtte og skriver litt om hvorfor de ønsker å dra på ledertreningen. Dette kan sees på som den første delen av ledertreningen og en nyttig øvelse som kan anvendes i flere sammenhenger enn kirke.

«Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» – Luk 10,2

Ledertrening for alle

Ungdommer fra alle DELKs menigheter er velkomne på ledertreningsleir. Det gjelder også ungdommer som har vært med på ledertrening i andres regi, som for eksempel Ung:Disippel-programmet til NLM. På ungdomsarbeidene i DELK vanker det også mye ungdom som ikke er tilknyttet noen DELK-menighet, men som kanskje er der med skoleklassen. Disse er også hjertelig velkomne på ledertreningshelg.

Det er vanskelig å se for seg hvor mye engasjement det er blant ungdommer for en slik leir, men vi håper at det er noen som vil komme. Derfor ber vi foreldre og menighet om å anbefale dette for sine ungdommer. Alle har behov for ledertrening i en identitetsformende livsfase. Alle menigheter er nødt til å lære sine unge hvordan de kan leve et liv i tjeneste – både for menighetens del, men også for ungdommens egen del.

Arrangementsansvarlige

53117894_10161531600475319_5400343323661565952_n-aspect-ratio-35-40

Peter Johansen

Prest
959 62 654
Emil-aspect-ratio-35-40

Emil Simonsen

958 94 651

Ta gjerne kontakt om du ønsker å bidra eller har råd til arrangørene.