Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Misjonstur nr. 2 til Fjell