Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Andakt, 3. søndag i advent

Ryenberget menighet, 2023-12-17

Egil Sjaastad holder andakt om den frelseskongen som profeten Jesaja fikk syn om skulle komme.