Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Familiegudstjeneste, 1. søndag i fastetiden

Ryenberget menighet, 2024-02-18

Bibelbok/tema: FastetidenMatteus

Det er 1. søndag i faste, og denne dagen begynner Jesus å forberede disiplene på hva som skal skje med ham i Jerusalem, nemlig lide og dø.
Forståelig nok reagerer Peter veldig på det og vil stoppe Jesus i at det skjer. Men hører Peter egentlig hva Jesus sier?