Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste 1. juledag

Ryenberget menighet, 2022-12-25

Bibelbok/tema: JulJohannes

Dagens tekst er juleevangeliet til apostelen Johannes.Håkon vil blant annet se nærmere på hva Johannes mener når han kaller Jesus for Ordet