Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste, 2. søndag i advent

Ryenberget menighet, 2023-12-10

Bibelbok/tema: AdventstidenLukas

Denne søndagen er en mektig dag, for vi skal høre et utdrag av en tale Jesus holdt for sine disipler, om både tiden før han kommer igjen og hva som skjer dagen han kommer. I denne talen gir Jesus også en del tegn som vi skal se etter og som forteller om vi nærmer oss dagen. Håkon prest undersøker om vi kan vi se noen av de tegnene i dag?