Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste, 2. søndag i åpenbaringstiden

Ryenberget menighet, 2023-01-15

Vi hører om da Jesus kom til døperen Johannes for å bli døpt.
Johannes undrer seg veldig når Jesus kommer og tenker at det burde jo vært motsatt.
Men Jesus står på sitt og sier, «at dette må vi gjøre». Hvorfor?