Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste, 3. søndag i åpenbaringstiden

Ryenberget menighet, 2024-01-21

«Det er jeg, jeg som snakker med deg.» På en helt vanlig hverdag, i en samtale med en kvinne ved en vannkilde, sier Jesus disse ordene om seg selv. Jesus bekrefter at han er Guds utvalgte Messias. I vår gudstjeneste vil Jesus gjerne møte også deg til samtale og en åpen dialog. Som for kvinnen ved brønnen kan noen sider av den samtalen være utfordrende for den enkelte, - men frem for alt en kilde til liv! Hva betyr det at han er din Messias?