Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste, 3. søndag i fastetiden

Ryenberget menighet, 2024-03-03

Bibelbok/tema: FastetidenMarkus

Håkon prest leder gudstjenesten og skal gå igjennom en historie der Jesus blir litt oppgitt over disiplene sine. De forsøkte nemlig å drive ut en ond ånd, uten å lykkes. Hva var det de gjorde feil? De hadde jo fått det til tidligere. Hva vil Gud lære og minne oss på med denne historien?