Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste, 3. søndag i fastetiden

Ryenberget menighet, 2023-03-12

Bibelbok/tema: FastetidenLukas

I søndagens tekst hører vi om det som kanskje kan virke litt fjernt for oss i hverdagen, nemlig onde ånder og Satan. Jesus snakker også om å være sterk. Hvem er det som er den sterkeste?