Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste, 4. søndag i åpenbaringstiden

Ryenberget menighet, 2023-01-29

Bibelbok/tema: ÅpenbaringstidenLukas

Vi får høre om Jesus som er på vei til Jeriko.  På veien møter han en fortvilet blind mann som heter Bartimeus som sitter i veikanten og tigger. Bartimeus får høre at Jesus nå kommer forbi, og dette skal forandre livet til Bartimeus for all fremtid.