Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste Allehelgensdag

Ryenberget menighet, 2023-11-05

Håkon prest taler over de kjente åpningsordene til Jesus i Bergprekenen, gjerne kalt saligprisningene.
Der taler Jesus om at fattige, sørgende, ydmyke og sultne m.fl. er salige.
Hva er det Jesus vil lære oss med disse ni saligprisningene?