Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste, Fastelavnssøndag

Ryenberget menighet, 2023-02-19

Bibelbok/tema: FastetidenJohannes

Søndagens tekst er et utdrag av den siste bønn Jesus ber sammen med disiplene før han går ut i Getsemane og blir tatt. For hvem ber Jesus og hva ber han om? Kan vi lære noe av det Jesus ber om?