Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste, første påskedag

Ryenberget menighet, 2024-03-31

Bibelbok/tema: PåsketidenMatteus

Oppstandelsesdagen er den største dagen av alle i kirkeåret. Kristus er oppstanden!