Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste, Kristi Åpenbaringsdag

Ryenberget menighet, 2024-01-07

Bibelbok/tema: ÅpenbaringstidenLukas

Håkon prest taler om da Jesus var tolv år gammel og ble borte for Maria og Josef i tre dager. De ble livredde for ham. Men hva var Jesus sin reaksjon på det, og kan vi lære noe av denne hendelsen?