Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste, Kristi forklarelsesdag

Ryenberget menighet, 2024-02-04

Jesus tar med seg tre av disiplene opp på fjellet og der blir hans utseende forvandlet. Det dukker også opp et par andre personer og prater med Jesus. Hvem var de, og hvilken betydning fikk denne hendelsen for de tre disiplene som fikk oppleve alt dette?