Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste, Kristi himmelfartsdag

Ryenberget menighet, 2024-05-09

Bibelbok/tema: PåsketidenLukas

Kristi himmelfartsdag er en mektig dag i historien. Den dagen avsluttet Jesus sitt oppdrag her på jorden, og drog tilbake til sin Far i Himmelen. Der satte han seg ved sin Fars høyre hånd på tronen. Hvor avgjørende det er for oss, er noe av det Håkon prest vil si noe om.