Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste, Maria budskapsdag

Ryenberget menighet, 2023-03-26

Bibelbok/tema: FastetidenLukas

Vi får høre om Maria som får besøk av sjefsengelen Gabriel og får det utrolige budskapet; du skal føde Guds Sønn. Ble hun redd? Hvordan tok hun imot dette utrolige oppdraget?