Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste, Skjærtorsdag

Ryenberget menighet, 2024-03-28

Bibelbok/tema: FastetidenLukas

Denne dagen feirer vi at Jesus og disiplene spiste påskemåltid slik som det jødiske folk allerede hadde gjort lenge og fortsatt gjør hvert år. Midt i dette påskemåltidet innstiftet Jesus nattverden.