Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Jesus som vår yppersteprest – del 1/4

Ryenberget menighet, 1. april, 2022

Bibelbok/tema: Mosebøkene